Altınyağ’da, ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecek

 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada,”Şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin 2019 yılında feshedilmesi hususunun, Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca bu işlem için pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı fiyatının da 0,8229 TL olması gerektiği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararı ile şirketimize bildirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuyla ilgili kararı ile Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususu için şirketimize bildirmiş olduğu işlemin önemli nitelikte işlem olması ve uygulanması gereken ayrılma hakkı fiyatının 0,8229 TL olması gerektiği kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’nun söz konusu kararında belirtilen Ayrılma Hakkı kullanım fiyatı üzerinden kanuni faizi ile birlikte 1 Lot = 100 Adet Hisse için 0,97 TL fiyat üzerinden Ayrılma Hakkının kullandırılması sağlanacaktır.

Bu sebeple şirketimizin Pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet hisse için) 0,97 TL üzerinden kullandırılacak olan Ayrılma Hakkına ilişkin kullanım, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılarak bu gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutağına işleten pay sahiplerinin paylarının tamamı için Ayrılma Hakkını kullanması sağlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde;

a) Şirketimizin, Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun 2019 yılında gerçekleşmiş olduğu ve işlemin SPK’nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘’Ayrılma Hakkının Kullanılması” başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin yapılacak bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarının tamamının Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Ayrılma Hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararında belirlenmiş olan 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,8229 TL ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte toplam 0,97 TL (97 Kuruş) olduğu,

c) SPK’nın II-23.3 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanım usulü” başlığını taşıyan 12’inci maddesinin 2’inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK’nın II-23.3 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanım usulü” başlığını taşıyan 12’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK’nın II-23.3 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanım usulü” başlığını taşıyan 12’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

hususları Genel Kurul’a okundu, yapılan bilgilendirme sonucunda bu maddeye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararında şirketimize bildirilen 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,8229 TL olan ayrılma hakkı fiyatı ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL uygulanacak olan ayrılma hakkı kullanımının sağlanması hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecektir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir