CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Enerji verimliliği için düzenleme şart

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerjinin kalkınmanın, büyümenin en önemli parametresi olduğuna işaret ederek, bu nedenle enerji verimliliğini çok önemsediklerini söyledi.

Akın, Türkiye’de enerji verimliliğinin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için yeni bir sektör gibi görülmesi ve ilgili mevzuat, uygulama araçları ve ilgili tarafların katılımıyla yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti. Parti olarak enerji verimliliği konusunda Avrupa’yı, Japonya’yı ve Çin’i etüt ettiklerini vurgulayan Akın, “Enerji verimliliği ülkemizde yeni istihdam ve iş alanı yaratmasıyla gelir potansiyeli açılarından da çok kıymetli” dedi. Ahmet Akın enerji verimliliği konusunda yaptığı değerlendirmede şu tespitlere ver verdi:

KALKINMA VE BÜYÜMENİN ANAHTARI

* Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etme sorumluluğumuz var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 37. CHP Genel Kurultayında Partimizin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi açıkladı. Bu beyannamede yer alan onuncu ilke, “gelecek nesiller için ekosistem hakkının korunmasıdır”. Ekosisteme vurgu yapılması çok önemlidir.

* Amacımız bulunduğumuz gezegenin limitlerini düşünerek, ekodengeyi gözeten kalkınma ve kapsayıcı büyüme stratejilerini ortaya koymak ve uygulamak olacak.

* Enerjide bu açıdan kalkınmanın, büyümenin en önemli parametresidir. Enerji verimliliğini de bu sebeple çok önemsiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları bir ülkenin kalkınması için, gelecek nesilleri için ne kadar önemliyse enerji verimliliği de bizim bakış açımızla o kadar önemli.

HEM UCUZ, HEM ÇEVRECİ

* Bize en ucuz, en düşük maliyetli enerjiyi sağlarken aynı zamanda çevreci, sera gazı emisyonu yaratmayan alternatif bir fırsat sunuyor. Yani, hem enerjiden tasarruf ediyorsunuz, hem de paranız cebinizde, şirketinizde kalıyor.

* Enerji verimliliği; enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerji kaynaklı cari açığın azaltılması, sanayi ve hizmet sektöründe hatta hane halkı düzeyinde enerji harcamalarında tasarruf sağlarken doğanın, ekosistemin fosil yakıtlarla kirlenmesinin de önüne geçiyor.

* Ülkemizin enerji kaynaklı cari açığını dikkate alırsak sanayiide, binalarda, elektrik üretim, iletim ve dağıtımda, konutlarda ve kamu binalarında yapılacak her birim tasarruf neden bu kadar önemli daha net anlıyoruz.

SEKTÖR OLARAK GÖRÜLMELİ

* Enerji verimliliğinin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için yeni bir sektör gibi olarak görülmesi ve ilgili mevzuat, uygulama araçları ve ilgili tarafların katılımıyla yapılandırılması gerekiyor. Dünyadaki iyi uygulamalara baktığımızda ülkelerin bu konuyu gerek kalkınma planlarına gerek stratejik planlarına alarak sistematik adımlarla ilerlediğini görüyoruz.

* Kıta Avrupası’nda ve Japonya’da enerji verimliliği uygulamaları 1970’lerde başladı. Bu nedenle hem düşük enerji yoğunlukları bakımından, hem de satılabilir teknolojileri geliştirmeleri bakımından diğer ülkelere göre öndeler.

AVRUPA, JAPONYA VE ÇİN’E BAKIYORUZ

* Biz de enerji verimliliği konusunda Avrupa’yı, Japonya’yı ve Çin’i etüt ediyoruz. Kıta Avrupası’nda ve Japonya’da enerji verimliliği uygulamaları 1970’lerde başlamış. Bu nedenle hem düşük enerji yoğunlukları bakımından, hem de satılabilir teknolojileri geliştirmeleri bakımından diğer ülkelere göre öndeler ve ciddi rekabet üstünlüğü sağlamışlar.

* Enerji verimliliği alanında özellikle son 10 yılda olağanüstü bir başarı gösteren ve bu alanda zirveye oturan ülke ise Çin’dir. vizyon, stratejik planlama ve disiplinli uygulama ile başarıyı yakalamışlar. Hedefleri hayata geçirmek üzere ilgili bakanlık düzeyinde, daire başkanlıkları, bölümler, yerel yönetim birimleri, finans, finansal ve Teknik çözüm sunacak danışmanlık sektörleri ve üniversiteler ile işbirliği yapılmış, görev ve sorumluluklar tanımlanmış ve hayata geçirilmiş.

* Çin’de ESCO adı verilen “enerji verimliliği servisi şirketlerinin” yapılandırma ve işleyişine yönelik düzenlemeler iyi yapılandırılmıştır. Enerji yoğunluğu yüksek sektörlere enerji tasarrufuna yönelik hedefler verilmiştir, bunların takibi ve raporlanması zorunlu kılınmıştır. Böylece, ESCO firmaları içinde var olabilecekleri pazar koşulları ve talep yaratılmıştır. 2017 verileriyle dünyada ESCO firmalarının yarattığı toplam ciro 28.6 milyar dolarken, bunun yaklaşık yüzde 60’ına karşılık gelen 16.8 milyar dolarlık kısmı Çin’li firmalar tarafından yapıldı.

* Çin ESCO sektöründe yaklaşık 3000’e yakın danışmanlık firması ve 700 bin kişi istihdam ediyor. Yani Çin son 10 yılda bir enerji verimliliği sektörü yarattı.

TÜRKİYE POTANSİYELİNİ KULLANMIYOR

* Türkiye’deki enerji verimliliğinin geldiği noktaya bakarsak 2018’de, 2018-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı yayınlandı. Bu kapsamda bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.

* Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 35’i sanayide, yüzde 25’i ulaşımda yüzde 30’u ise konutlarda kullanılıyor. Şunu net söyleyebiliriz ki, Türkiye’nin enerji verimliliği potansiyeli bu hedefin çok üzerindedir.

* ESCO pazarının gelişmiş olduğu ülkelerdeki gibi; enerji performans sözleşmeleri, ESCO yapısı, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması gerekiyor. ESCO modeline ilişkin enerji performans sözleşmelerinin teminat olarak kullanılabilmesine yönelik hukuki ve teknik altyapının yetersizliği de giderilmeli.

MIŞ GİBİ YAPILIYOR

* Enerji verimliliğini iklim değişikliği, enerji arz güvenliği, ekonomi, konunun iş ve istihdam yaratma boyutları vb. boyutlarla stratejik olarak çok önemli görüyoruz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir